luni, 21 noiembrie 2011

Pulberi de iubire


Privirea ei era aţintită înspre pământul acoperit de rouă. Acele sclipiri argintii îi aminteau într-un mod plăcut de lacrimile sale; acele lacrimi de iubire. În ochii ei presăraţi cu nuanţe de chihlimbar se putea citi frica. Încerca din răsputeri să înăbuşe acest sentiment; cel puţin în faţa lui. Nu dorea să pară vulnerabilă.
“- La ce te gândeşi?o întrebă el blând, luându-i mâna palidă într-a lui. Fata se încruntă puţin la auzul glasului său. Era aceeaşi melodie pe care o îndragise ani întregi; acelaşi cântec care îi înseninase atâtea dimineţi de toamnă şi care îndepărtase mereu norii şi ploaia din calea ei. Cum ar fi putut să-l mintă?
“- Mă gândesc la soare.“ zise ea fără prea mare tragere de inimă. Băiatul o privi cuprins de suspiciune, în timp ce ea căuta o explicaţie raţională.
“- Dar nu ştiu cum aş putea să îţi descriu în cuvinte ce a pus stăpânire pe inima mea.”
“-E suficient doar să încerci.
La auzul cuvintelor sale, fata izbucni în plans. Aceleaşi lacrimi fierbinţi îi brăzdau obrajii. Făcu un pas înainte şi îl cuprinse în braţe, apoi îşi culcă fruntea plină de griji pe umărul lui. Era atât de plăcut şi de cald, încât nu şi-ar mai fi dorit să se desprindă de trupul lui.
“- Soarele a plecat. Tu de ce n-ai face la fel ?
“- Pentru că soarele nu are inimă; el doar vine astăzi şi mâine pleacă iar, fără să îi pese de ce lasă în urmă. Lui nu îi pasă de acest chip inocent care tânjeşte după căldura şi razele sale.
“- Şi ţie îţi pasă ?
“- Bineînţeles! ” răspune băiatul, în timp ce pe faţa sa se aşternea un zâmbet sincer.
“- De ce îţi pasă ?
“- Pentru că te iubesc. Iubesc copilul din tine; iubesc tot ce însemni tu.”
“- Minţi!” strigă fata, ştiind că acele clipe de fericire erau doar o iluzie. “- Dragostea nu există! Tu chiar nu vezi?! ”
Băiatul ar fi vrut să îi explice; să-i arate că iubirea lor depăşea orice graniţă, dar era prea târziu. Ea fugise fără să privească în urmă, crezând în continuare că dragostea nu este altceva decât un vis care se spulberă în zori.

5 comentarii: